همزیستی با طبیعت | تکنولوژی RFID

 تاثیر برچسب های RFID بر ضایعات، یکی از بزرگ ترین چالش ها در این صنعت است. زیرا محتوای مواد برچسب های RFID می تواند در بازیابی سایر مواد تأثیر بگذارند و کار را دشوار کنند. لازم به ذکر است که رسیدگی به حریم خصوصی و نگرانی های امنیتی هم از دیگر مشکلات مطرح شده می باشد. روابط بین RFID و بازیافت هنوز در مراحل ابتدایی است. برای ایجاد آگاهی یک راه طولانی در پیش داریم. نیاز است تا رویکردهای جدید را ارزیابی کنیم و باعث تحریک علاقه در سراسر زنجیره شویم.

 

امتیاز شما به این مطلب