سیستم تحویل سوخت در محل با استفاده از راهکار RFID

امروزه نگهداری و تعمیرات یک تجهیز به معنی طرح ریزی و انجام فعالیت‌هایی بر روی تجهیزات است که باعث عملکرد مستمر تجهیز برای تولید محصول می‌شود. تعمیر و نگه داری پیشگیرانه یا PM، به نگهداری منظم و برنامه ریزی شده ای می گویند که مطابق با استفاده از تجهیزات‌، نقش آن‌ها در سیستم و مدت زمان استفاده از آن برنامه‌ریزی می‌شود.

 

 

 

امتیاز شما به این مطلب