تردد هوشمند در شهر هوشمند

این دوربین‌ها و حسگرهای هوشمند با قابلیتی مانند تعیین حجم خودروهای ورودی به هر خیابان و یا تعیین مقصد خودروها، اطلاعاتی را جمع‌آوری کرده و به مرکز کنترل ترافیک ارسال می‌کنند؛ جایی که اطلاعات تجزیه و تحلیل می‌شوند. سپس تصمیماتی مانند تغییر زمان‌بندی چراغ راهنمایی و اولویت دادن به بعضی معابر را اعمال می‌کنند.در ایران نیز مشابه چنین سیستم‌هایی استفاده می‌شود. برای مثال بسیاری از تقاطع‌های سطح شهر مشهد به سیستم کنترل هوشمند (SCATS) مجهز می‌باشد.

 

 

 

امتیاز شما به این مطلب