هوشمندسازی صنایع با تکنولوژی RFID

با قرار دادن تونل های RFID در انبار کارخانه ها مسیر تردد و رفت و آمد کالاها بدون خطای انسانی چک می شود و کالاهایی که دارای بارکدهای ناهمخوان با بارکد های تونل RFID باشند برگشت خورده و دوباره بررسی می شوند. در قفسه های هوشمندسازی شده توسط تکنولوژی RFID می توانید از مکان و نحوه ی قرارگیری کالاها در انبار مطلع شوید.

 

 

از طریق سینی های هوشمند مخصوص شمارش کالا و تگ های متصل شده به آن ها می توانید شمارش کالا را با سرعت و دقت بیشتر انجام دهید و اطلاعات کالاهای ذخیره شده در انبار را به صورت یک لیست هوشمند سازی شده توسط سیستم RFID مشاهده کنید.

امتیاز شما به این مطلب