مزیت تگ RFID نسبت به برچسب بارکد

 برتری تکنولوژی RFID نسبت به بارکد: _حجم ذخیره سازی و میزان حافظه _قابلیت خواندن و نوشتن _عدم نیاز به قرار گرفتن در خط دید _محدوه خواندن _خواندن و نوشتن هم‌زمان _امنیت دستیابی _مشکل در جعل تگ‌ها _دوام و قابلیت سازگاری با شرایط محیطی قابلیت اطمینان به خواندن

امتیاز شما به این مطلب