تکنولوژی RFID | سریع تر و بهتر

هنوز بسیاری از شرکت های تجاری و سازمان های بزرگ تمایل دارند تا با بهره گیری از فناوری RFID، و با استفاده از منابع کمتر به اطلاعات بیشتری دست پیدا کنند.

یکی از نمونه های موفق در این زمینه شرکتی در لبنان است که با استفاده از برچسب های RFID این امکان را پیدا کرده اند که محصولات و دارایی های انبار را در چند ثانیه ردیابی کند و در عین حال با استفاده از تراشه های هوشمند نظارت همه جانبه و با جزییات دقیقی را بر روی قفسه ها داشته باشد.

بدون شک استفاده از فناوری RFID سبب فراهم شدن بستری مناسب برای بهبود تولید و کاهش منابع مورد نیاز خواهد بود

 

 

 

امتیاز شما به این مطلب