رایانش ابری در حال تبدیل شدن به یک فناوری

هدف اصلی فناوری رایانش ابری (Cloud Computing) میسر ساختن دسترسی به حجم عظیمی از منابع محاسباتی به صورت مجازی‌سازی شده است.لاوان ارتباط، مشاوره و اجرای راهکارهای جامع  برای مراکز داده و ارائه دهندگان خدمات رایانش ابری