استاندارد رک، استاندارد IEC60297-3-101، رک، سابرک، ابعاد رک، ابعاد سابرک، ناحیه mounting، یونیت‌های پلاگین، شیلدینگ، شیلدینگ الکترومغناطیسی، IEC 60297