خانه هوشمند -زندگی هوشمند – شهر هوشمند – اتقا هوشمند – راهکار هوشمند سازی -شبکه – دیتا سنتر – تجهیزات پسیو – FTTh-FTTx- پایگاه داده – اتصالات شبکه