دیتاسنتر، شرکت آر اند ام (R&M)، شرکت آر اند ام، Netscale Blade Cabling Manager، BCM،