دیتا سنتر- مرکز داده – Hyperscale – شبکه – کابل کشی – راهکارهای کابل کشی – دیتا سنترهای Hyperscale – آر اند ام – R&M – فیبر نوری – Netscale – کانکتور LC-QR – کانکتور – دیتا سنترهای با ظرفیت بالا