روتر، router، اتصالات سیمی، اتصالات بی سیم، wireless،