ریانش ابری، cloud computing، کاربرد رایانش ابری، سرویس‌های Cloud، دیتاسنتر، رک های سروری، رک سروری، مراکز داده، منابع فناوری اطلاعات، منابع IT