زیرساخت به عنوان یک سرویس، IaaS، رایانش ابری، cloud computing، مراکز داده، دیتاسنتر، مزیت های IaaS