سوئیچ‌های شبکه، لایه‌های شبکه، مدل OSI، سوئیچ لایه 3، شبکه‌های محلی، LAN، WAN، VLANها، اینترانت