شارژر وایرلسی – همزمان چند گوشی- شارژ کند- تکنولوژی روز-