مرکز داده- دیتا سنتر- مراکز داده- استاندارد ISO 24764- زیرساخت های کابلی- کابل کشی- پچ کورد- پچ کورد تجهزات- افزونگی- LDP -EO- ZDP- کابل کشی توزیع منطقه‌ای