مکاتب اروپایی- طراحی و ساخت دیتا سنتر- مکتب اشنایدر، مکتب آر اند ام- مکتب بلدن- مکتب لگراند- بلدن- لگرامد- اشنایدر- آر ان ام- Schneider- R&M- Legrand-Belden