نشست- نشست تخصصی-طراحی دیتاسنتر سبز-سیستم‌های خنک‌کننده پایدار-طراحی دیتاسنتر سبز و سیستم‌های خنک‌کننده پایدار-ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی-معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری