نمایشگاه جیتکس-جیتکس- جیتکس 2017- نمایشگاه جیتکس 2017- جیتکس 2017 در دبی- نمایشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خاورمیانه- نمایشگاه جیتکس 2017 با حضور لاوان ارتباط