کابل کشی بیمارستانی -تجهیزات شبکه – آر اند ام – اراند ام -اراندام-لاوان ارتباط-شبکه – دیتا سنتر – تجهیزات پسیو – FTTh-FTTx- پایگاه داده – اتصالات شبکه- شرکت لاوان نماینده رسمی- ار اند ام سوییس