کانکشن ماژول- شرکت آر اند ام -Cat. 6A_EL_STP -طراحی – سربندی -کابل رقم شبکه – دیتا سنتر – تجهیزات پسیو – FTTh-FTTx- پایگاه داده – اتصالات شبکه- کابل شبکه