گوگل -شبکه – دیتا سنتر – تجهیزات پسیو – FTTh-FTTx- پایگاه داده – اتصالات شبکه- وب سایت -تجهیزات شبکه – لاوان ارتباط -ار اند ام – آر اند ام