خرید اینترنتی تلفن ثابت امکان پذیر شد

ثبت‌نام اينترنتي تلفن ثابت از طريق پرتال مخابرات ایران و ضمن شرايط خاص صورت مي‌پذيرد. متقاضيان براي ثبت‌نام بايد بعد از ورود به صفحه‌ي اصلي پورتال شركت مخابرات ایران، سمت راست صفحه ثبت‌نام اينترنتي تلفن ثابت را انتخاب كنند تا صفحه‌ي خدمات الكترونيك باز شود. سپس روي مورد ثبت‌نام اينترنتي تلفن ثابت كليك كنند.

mokhaberat 3

mokhaberat 2

شرايط قانوني متقاضي تلفن ثابت
در زمينه شرايط قانوني متقاضي تلفن ثابت آمده است: سن متقاضي در زمان درخواست تلفن بايد 18 سال تمام باشد. در صورت ارائه گواهي حکم رشد از دادگاه، درخواست تلفن قبل از 18 سالگي نيز بلامانع است. درخواست تلفن براي اشخاص صغير، مجنون و سفيه توسط قائم مقام قانوني آنان (ولي يا قيم) امکان‌پذير است.
درخواست تلفن توسط وکيل با وکالتنامه تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي يا ساير مراجع ذي‌صلاح که مفاد آن ناظر به انجام امور موکل باشد (وکالت کاري) بلامانع است. اتباع و مهاجرين خارجي در صورت دارا بودن کارت هويت صادره از استانداري محل سکونت و پروانه اقامت که از سوي اداره کل امور اتباع و مهاجرين خارجي صادر شده و اعتبار آن به اتمام نرسيده باشد، مي‌توانند تقاضاي تلفن كنند، تقاضاي تلفن به صورت مشاع ممنوع و پذيرفته نخواهد بود.

mokhaberat 1
مدارك لازم جهت ثبت نهايي
با وجود اين كه ثبت‌نام اينترنتي انجام مي‌شود اما براي ثبت نهايي مدارکي لازم است كه در زمان مراجعه به مرکز ارايه مي‌شود. اين مدارك براي اشخاص حقيقي ارائه اصل و کپي کارت ملي و شناسنامه و نيز ارائه اصل و تصوير مورد در صورتيکه تقاضا با گواهي حکم رشد و يا وکالت‌نامه رسمي و يا کارت هويت و مجوز اقامت صورت گرفته باشد، الزامي است.
براي اشخاص حقوقي خصوصي اصل و کپي آگهي مندرج در روزنامه رسمي يا آگهي آخرين تغييرات که بيش از دو سال از مدت آن نگذشته باشد و يا ارائه گواهي اداره ثبت شرکت‌ها به تاريخ روز و کد اقتصادي و معرفي نامه نماينده مجاز با امضاء و مهر شرکت، براي اشخاص حقوقي دولتي، تقاضاي کتبي و معرفي نامه نماينده با مهر و امضاء بالاترين مقام اجرائي سازمان مربوطه و براي موسسات عام المنفعه، درخواست کتبي متولي جهت تكميل و نهايي كردن ثبت نام الزامي است.

شرايط واگذاري تلفن ثابت
تقاضاي تلفن به هر تعداد و براي يک يا چند واحد بلامانع است اما نصب و دائري بيش از يک شماره تلفن در يک واحد مسکوني يا تجاري بر اساس نياز و موافقت شرکت مخابرات و وجود امکانات فني امکان‌پذير خواهد بود. واگذاري تلفن به واحدهاي مسکوني و تجاري فاقد جواز ساخت و پروانه پايان کار واقع در شهرک‌ها و اراضي فاقد مدرک کاربري مسکوني يا تجاري امکان‌پذير نيست.
در صورتي که آدرس محل نصب متقاضي خارج از مرز تلفني قرار گرفته باشد، نصب و برقراري تلفن آن در صورت وجود امکانات فني و پس از پرداخت هزينه‌هاي مربوط به خارج از مرز (برابر تعرفه مصوب) ميسر خواهد بود. به درخواست‌هايي که مفاد مراتب فوق در آن لحاظ نشود و يا انجام تقاضا به علت عدم امکان فني ميسر نباشد ترتيب اثر داده نخواهد شد و در اين موارد هيچگونه حقي براي متقاضي متصور نخواهد بود.

تعهدنامه متقاضي قبل و بعد از دايري
متقاضي در زمان ثبت نام متعهد مي‌شود قبل و بعد از دايري كليه مقررات جاري و مقررات و تعرفه‌ها و ماليات و عوارضي كه بعدا از طرف شركت مخابرات استان تهران و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و دارائي و مراجع ذيربط تصويب و به موقع اجرا گذارده مي‌شود، بدون هيچ عذري رعايت و اجرا كند در غير اين صورت شركت مخابرات حق دارد راسا نسبت به قطع تلفن و ساير امكانات مخابراتي اقدام كند.
همچنين طي اين تعهد متقاضي حق ندارد نوبت تلفن خود را به هيچ وجه و عنواني به ديگري واگذار كرده و يا آدرس خود را تعويض كند مگر با اجازه شركت مخابرات و از دستگاه‌هاي مورد تاييد مخابرات استفاده كند. در سيم‌كشي ساختمان مسير سيم تلفن خود را ازمسير برق مجزا كرده تا ازانتقال احتمالي جريان برق و صدمه زدن به دستگاه مركزي شركت مخابرات جلوگيري به عمل آيد. در نشاني داده شده از تلفن استفاده كرده و از گرفتن انشعاب براي خود ياغير و همچنين بهره‌برداري عمومي و ارتباط غيرمجاز بين‌الملل ازآن استفاده نكند.
تلفن را وسيله سوء استفاده و مزاحمت‌هاي تلفني و رايانه‌يي قرارندهد و مسوول سوءاستفاده از تلفن به وسيله افراد ديگر نيز مي‌شود. مبلغ صورتحساب مندرج در برگه تشخيص را در مهلت مقرر پرداخت كند و درصورت عدم پرداخت بدهي تلفن، شركت مخابرات حق دارد نسبت به قطع تلفن و ساير امكانات مخابراتي متقاضي جهت پيگيري وصول مطالبات خود اقدام نمايد. ارسال صورتحساب‌ها و مكاتبات و اوراق اداري يا قضايي به نشاني محل نصب تلفن را ابلاغ شده تلقي كند.
شركت مخابرات در قبال واگذاري حق اتصال از سوي متقاضي به غير هيچگونه تعهدي ندارد. با علم و اطلاع كامل از اينكه مبلغ واريزي در اين كارت صرفا بابت هزينه اتصال به شبكه بوده و پس از سيم‌كشي و دايري تلفن غيرقابل استرداد است متقاضي ثبت‌نام و برگه تعهد را تكميل كرده و هرگونه ادعايي را از خود ساقط مي‌كند. تحويل بوق تلفن به متقاضي يا قائم مقام قانوني وي در محل در صورت عدم حضور متقاضي بلامانع است.
بعد از اين كه متقاضي ثبت‌نام اينترنتي تلفن ثابت اين تعهدنامه را كه در پرتال مخابرات وجود دارد، كامل كرد مي‌تواند با كليك روي عبارت پيگيري ثبت‌نام،از ثبت‌نام مطمئن شود كه البته اين فرآيند طبق انتظار انجام نمي‌شود.

در این شیوه، احراز هویت متقاضیان هنگام تحویل خط تلفن در محل مشترک انجام می‌شود.
شرکت مخابرات ایران موظف است حداکثر ظرف مدت یک‌ ماه پس از تاریخ درخواست تقاضای مشترکان، خط تلفن ثابت تقاضا شده را دایر کند و به مشترک تحویل دهد.
منبع: ایسنا