لامپ های نوری دو بعدی با عملکرد توهمی سه بعدی‼️

این لامپ ها به دلیل استفاده از یک ورقه آکریلیک که با خطوط زاویه ای و توسط لیزر دستکاری شده ، در سه بعد می درخشند. نور، این خطوط را تعقیب کرده و برای کاربر توهمی از عمق ایجاد می کند.در واقع، مهندسان از مواد دوبعدی و با استفاده از توهمات نوری، لامپ های سه بعدی را خلق کرده اند.

 

امتیاز شما به این مطلب