ساخت قلب مصنوعی با پرینتر سه بعدی

قلب در دو مرحله عمل می‌کند: در مرحله اول، دهلیزهای راست و چپ به طور همزمان منقبض می‌شوند و خون را به ترتیب به بطن‌های راست و چپ قلب می فرستند. در مرحله دوم، بطن ها منقبض می‌شوند و خون را به ریه‌ها توسط بطن راست و توسط بطن چپ به سایر نقاط بدن هدایت می‌کنند. پس از آن عضلات قلب تا تپش بعدی استراحت می کنند. در این فاصله قلب دوباره از خون پر می شود. 

 

امتیاز شما به این مطلب