قایقی شگفت انگیز که همچون تانک در خشکی هم راه می ‍ رود

که شما برای حمل آن به ساحل، نیاز به یدک کش ندارید و می توانید آن را مانند یک تانک با چرخ های آهنی که در زیر قایق طراحی و تعبیه شده است روی خشکی حزکت بدهید 

امتیاز شما به این مطلب