با راه رفتن بر روی این کاشی برق تولید می شود!

این کاشی با تبدیل انرژی پاها که یک انرزی تجدید پذیر نیز میباشد به الکترسیته می تواند لامپی که در داخلش طراحی شده است را روشن کند.شما با قدم زدن بر روی این کاشی انرژی ای به سطح آن وارد میکنید و این کاشی این انرژی را در یک باتری ذخیره میکند و در هنگام لازم از آن استفاده میکند.از این کاشی نه تنها در معابر بلکه در هر کار دیگری نیز میتوان استفاده کرد.

 

امتیاز شما به این مطلب