ساخت یک مار رباتیک امدادگر در دانشگاه استنفورد

 

این سیستم قادر است با متورم کردن یک سر خود در مقایسه با سر دیگر، گوشه ها را دور بزند و با استفاه از دوربین و الگوریتم های تفسیرکننده مشاهدات، مقصدش را تعیین کند. این امر به این ربات امکان عبور از مسیرهای پیچیده انتخابی را برای رسیدن به هدفی خاص می دهد.

امتیاز شما به این مطلب