تولید انرژی خورشیدی به کمک درختان

اما این سلول‌ها فقط از یک نوع منبع انرژی استفاده می‌کنند. درمقابل VTT با استفاده از برگ‌های OPV و تبدیل آنها به یک سیستم جمع‌آوری انرژی چند منبع، بهتر عمل می‌نماید. در این سیستم هر برگ دارای کانورتر مولتی انرژی مخصوص خود است که به هر برگ نه تنها امکان تبدیل نور به الکتریسیته را می‌دهد، بلکه همچنین به آنها اجازه‌ی تفاوت در درجه حرارت و ارتعاشات را می‌دهد.

امتیاز شما به این مطلب