فناوری و معماری با هم ادغام می شوند

 

آزمایش نمونه اولیه ی پله هایی برای کمک به افراد، به خصوص افراد مبتلا به مشکلات حرکتی شدند. این پله ها بر روی فنرهای بزرگی نصب شده و با بارگذاری حین راه رفتن، فشرده می شوند که با ایجاد اثر جذبی، ۲۶ درصد از انرژی مصرفی فرد برای این کار را ذخیره می کند.

 

امتیاز شما به این مطلب