یک ترانسفورمر (تبدیل شونده) در دنیای واقعی

موجودات جدیدی هستند که با استفاده از هوش مصنوعی قادر به تغییر شکل و طغیان هستند این موجودات به دو دسته طرفداران انسانها و دشمنان آنها تقسیم می شوند و به جنگ با یکدیگر می پردازند و…

امتیاز شما به این مطلب