اسمارت باکس گوگل تجربه ای جدید برای نامه نگاری

است تا تجربه ی جدیدی را در دریافت نامه تجربه کنید. گوگل موفق اختراع جدیدی به نام صندق پستی هوشمند شده است که هم به صورت سنتی نامه را دریافت میکند و به شما اطلاع می دهد و هم به صورت ایمیل ….

امتیاز شما به این مطلب