مقایسه دو سیستم اطفاء حریق در مراکز داده

انتخاب سیستم های اطفای حریق مناسب و همچنین کاهش مدت زمان آماده به کار مجدد، مهمترین نگرانی در این محیط ها محسوب می شود.

چه نوع سیستم‌های اطفای حریقی برای مراکزداده (Data Center) مناسب است؟

_اطفاء حریقی که بر پایه گازهای خنثی است؟

_اطفاء حریقی که بر پایه آب است؟

در این ویدیو به مقایسه این دو روش برای اطفا حریق در مراکز داده می پردازیم.

 

امتیاز شما به این مطلب