کار گذاری درون زمین | کابل کشی به روش دفنی

 

برای جلوگیری از صدمه دیدن کابل در دماهای کمتر از درجه حرارت ذکر شده باید کابل را گرم نمود و سپس عمل نصب را انجام داد ولی حتماً از گرم شدن تمام نقاط کابل اطمینان حاصل کنید و سپس دست به کار شوید. لازم به ذکر است که در طول مدت حمل کابل از محل گرم تا محل نصب باید روی کابل با برزنت پوشیده شود تا بیش از حد تعیین شده سرد نگردند. نحوه کابل کشی باید طوری انتخاب گردد که خطرات ناشی از خرابی‌های مکانیکی در آن به حداقل برسد. مجاری کابل و یا لوله‌ها باید به قدر کافی با لوله و تجهیزات حرارتی فاصله داشته باشند. برای این منظور ابتدا گودالی متناسب با محل حفر شده و بعد از ریختن ماسه نرم در آن، کابل در گودال قرار گرفته و سپس با نصب پوشش حفاظتی مناسب گودال کاملا پر می شود. ماسه های ریخته شده علاوه بر حفاظت و نرمی زیر کابل، دما را به خوبی منتقل می‌کنند که باعث خنک شدن و استفاده بهینه از ظرفیت بارگذاری کابل می شود. قبل از حفاری و کابل کشی فیبر نوری، مسیر کابل باید به طور دقیق نقشه برداری شود و در طول مدت کابل کشی این نقشه به همراه فهرست لوازم مورد نیاز در دسترس باشد.

 

 

امتیاز شما به این مطلب