آموزش مراحل مونتاژ رک

 

آموزش مونتاژ رک‌های سروری

مرحله اول

تثبیت پنل‌های بالایی و پایینی بر روی فریم رک

مرحله دوم

نصب چرخ‌ها و پایه‌های ثابت رک

مرحله سوم

نصب ریل‌های افقی رک

مرحله چهارم

نصب پنل جلویی رک بر روی ریل‌های نصب شده افقی

(مرحله سوم و چهارم را برای قسمت دیگر هم تکرار کنید)

مرحله پنجم

نصب درب جلویی و عقبی رک

مرحله ششم

نصب پنل‌های جانبی

مرحله هفتم

تثبیت رک در موقعیت خود به کمک پایه‌های ثابت

رک سروری شما اکنون آماده بهره برداری است

 

امتیاز شما به این مطلب