کنترل و مانیتورینگ برق مراکز داده

این یک نمودار درختی از یک زیرساخت قدرت یک مرکز داده است که افزونه پذیری قسمت A و B را در چندین سطح نشان می‌دهد به عنوان مثال، برای تأمین برق قابل اعتماد یک سرور القائات الکترو مغناطیسی ممکن است از آن جریان یابد از طریق سیستم‌های سوئیچ انتقال ژنراتور اضافی از طریق دنده سوئیچ اضافی از طریق UPS اضافی از طریق PD اضافی از طریق استفاده اضافی از EPT از طریق واحدهای منبع تغذیه اضافی در سرور در هر نقطه از این مسیر مانیتورینگ برای تعیین نظارت بر ضرر و زیان مورد نیاز است و بنابراین فقط با مانیتورینگ می‌توانید به خود اطمینان دهید که بازدهی مورد نظر خود را دریافت می کنید.

 

 

 

 

امتیاز شما به این مطلب