3 ترفند ساده برای تشخیص کابل شبکه با کیفیت بدون نیاز به تجهیزی خاص

 

پس از جدا سازی روکش کابل، می توانید اقدامات زیر را روی آن انجام دهید:

 

_ سطح رسانای کابل را خراش دهید تا متوجه شوید که آیا این سطح رسانا  تماما مس است، یا روکشی از مس در آن بکار رفته.

_ با دست به سطح رسانای آن­ فشار ایجاد کنید، با این کار متوجه شکنندگی کابل خواهید شد. همه روزه به کابل ها فشار زیادی وارد می شود و کابل باید در برابر این فشارها مقاوم باشند.

_ با یک فندک، سطح رسانا را در معرض شعله آتش قرار دهید، این سطح نباید به راحتی با آتش شعله ذوب شود.

 

بدین ترتیب می توان از کیفیت کابل مطمئن شد و نسبت به خرید آن اقدام کرد. انتخاب کابل با کیفیت و مطمئن کمک شایانی به جلوگیری از ایجاد مشکلات در زمان پیاده سازی و اجرای شبکه های کامپیوتری می نماید.

 

 

امتیاز شما به این مطلب