تست مدل چهار کانکتور premium_Line طبق استاندارد GHMT

 در این نمونه تست ما از کابل Category 7A Premium-Line و سایر اجزای کابل کشی لازم برای سازماندهی تست استفاده کردیم و در ادامه جزئیات آن را طبق استاندارد گواهی GHMT مورد بررسی قرار می دهیم.

 

 

 

در این تست از کابل Category 7A Premium-Line، پچ کوردهای شیلد دار، کانکتور استاندارد category 6A یک کابل دوم و دو پچ کورد و آداپتور کانال استفاده شده است.

امتیاز شما به این مطلب