کابل‌های باریک تر و سبک تر با تکنولوژی Single Pair Ethernet

چرا یکپارچه سازی عملیات هوشمند سازی در وسایل نقلیه هوشمند که نیاز به کابل کشی اترنت با قطر کمتر دارد. این پروتکل های xBase-T1 همچنین می توانند در اتوماسیون ساختمان و کارخانه مورد استفاده قرار گیرند. در کمیته‌های استاندارد سازی بین المللی، تولید کنندگانی مانند آر اند ام (R&M) در حال حاضر نحوه استفاده از این برنامه‌ها را تعیین می‌کنند.

 

امتیاز شما به این مطلب