امنیت شبکه به صورت فیزیکی، بخش سوم : کدگذاری مکانیکی و….

در این سطح دارای مکانیزم قفل کردن است. پچ کردن مجدد تنها با یک کلید مناسب ممکن است. در این سطح امنیت شبکه جدا کردن غیر عمدی و غیر مجاز کابل های پچ مسی و فیبر نوری ممکن نیست.

 

امتیاز شما به این مطلب