دمو سه بعدی از کابل کشی شبکه ساخت یافته در یک خانه

ارتباطات و تبادل اطلاعات در فضای سایبر و در بستر شبکه‌های کامپیوتری از مهم‌ترین و اساسی‌ترین و شاید حیاتی‌ترین موضوعات عصر ماست. در این راستا می‌توان بهره برداری از شبکه‌های کابل کشی ساخت یافته را به عنوان یکی از پایدارترین بسترهای شبکه نام برد که حجم عمده‌ای از انتقال داده بر روی این زیرساخت صورت می‌گیرد. اما آنچه که مسلم است این است که باید پیاده سازی ‫استاندارد کابل کشی شبکه های کامپیوتری در ساختمان ها به عنوان یک موضوع مهم در نظر گرفته شود. در ادامه طی مجموعه مطالبی به استاندارهای 2018 کابل کشی انجمن BICSI برای ساختمان ها اشاره می کنیم و اینکه چه فناوری های نوینی در زمینه ساختمان های هوشمند وجود دارد که امروز و فردای صنعت ساختمان را تحت تاثیر قرار می دهد.

 

امتیاز شما به این مطلب