ویدئو نقش ICT در صنعت

در این راستا می‌توان بهره برداری از شبکه‌های کابل کشی ساخت یافته را به عنوان یکی از پایدارترین بسترهای شبکه نام برد که حجم عمده‌ای از انتقال داده بر روی این زیرساخت صورت می‌گیرد. اما آنچه که مسلم است این است که باید پیاده سازی ‫استاندارد کابل کشی شبکه های کامپیوتری در ساختمان ها به عنوان یک موضوع مهم در نظر گرفته شود.

 

 

 

امتیاز شما به این مطلب