بخش اول | شبکه 5G و سیستم‌های جدید آنتن شبکه چطور کار می کنند؟

این برای ارائه‌دهندگان چه معنایی دارد؟ تأمین کامل ترافیک داده‌های تلفن همراه با فرکانس بالا به یک شبکه آنتن متراکم نیاز دارد. ایستگاه‌های پایه و آنتن‌های بزرگ همچنان شبکه را برای سلول‌های ماکرو تشکیل می‌دهند. همزمان ساختار متراکم‌تری از آنچه که به آن‌ها سلول‌های کوچک گفته می‌شود، به عنوان زیر مجموعه این شبکه در حال رشد است.

 

 

امتیاز شما به این مطلب