استاندارد انرژی برای مراکز داده | قسمت دوم

«این استاندارد به روز شده اپراتورها و طراحان را قادر می سازد ضمن جلوگیری از مسائل مربوط به قابلیت اطمینان، از جدیدترین و مؤثرترین تجهیزات و تکنیک ها برای دستیابی به راندمان انرژی در مراکز داده (دیتاسنترها) استفاده کنند.» به‌روزرسانی‌ها • بخش هایی که مجدداً شماره گذاری شده اند و اصطلاحات تجدید نظر شده بیشتر با استاندارد 90.1 مطابقت دارد. • الزامات راندمان مکانیکی کاملاً براساس محاسبات انرژی سالانه است و دیگر گزینه محاسبه نیرو را شامل نمی شود. مقادیر جدول نیز با جدیدترین مناطق آب و هوایی ASHRAE مطابقت دارند. ه پیشرفت قابل توجهی در فناوری منبع تغذیه بدون وقفه (UPS) ایجاد شده است. مؤلفه‌های زیرساخت‌های مکانیکی و برقی مورد توجه قرار گرفته اند. جداول به روز شده بخش UPS سخت افزار موجود را منعکس می کند. این استاندارد همچنین متوسط خروجی را نیز در بر می‌گیرد. استاندارد ANSI / ASHRAE 90.4-2019 دومین نسخه استاندارد است که حداقل الزامات بهره وری انرژی را برای طراحی و بهره برداری از مراکز داده تعیین می کند. بر اساس آنچه در بالا به آن اشاره شد، به طور خلاصه نسخه برورز رسانی شده استاندارد 90.4 شامل موارد زیر است:‌‌ • این نسخه بروزرسانی شده شامل کاهش حداکثر Mechanical Load Components (توان تجهیزات مکانیکی-MLC) و Electrical Loss Components (افت الکتریکی تجهیزات-ELC) بمنظور انطباق و همخوانی با تحولات و فناوری های دائما در حال تغییر صنعت IT است.‌‌ • ‌این استاندارد که اخیرا دومین نسخه از آن منتشر شده حداقل الزامات بهره وری انرژی (PUE) را برای طراحی و بهره برداری از مراکزداده تعیین می کند.‌ ‌‌ ‌ • بروزرسانی های اخیر در این استاندارد با پیشرفت های حاصله در بهره وری تجهیزات توزیع برق هسته ای و فناوری های در حال تحول در UPSها مطابقت بیشتری دارد.‌ 

 

امتیاز شما به این مطلب