ویدئو نحوه کابل کشی به روش دفنی (کار گذاری درون زمین )

ابتدا گودالي متناسب با محل حفر شده و بعد از ريختن ماسه نرم در آن، کابل در گودال قرار گرفته و سپس با نصب پوشش حفاظتي مناسب گودال کاملاً پر ميشود. ماسه هاي ريخته شده علاوه بر حفاظت و نرمي زير کابل، دما را به خوبي منتقل نموده که اين موضوع باعث خنک شدن و استفاده بهتر از ظرفيت بارگذاري کابل مي شود.

 

امتیاز شما به این مطلب