دیتا سنتر چیست و طبقه بندی بر طبق استاندارد سازمان Uptimeچگونه است | بخش اول

 

یک مرکز داده تیئر 3 (Tier III) امکان هر گونه فعالیت تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده را برای سیستم‌های سرمایش و تأمین برق به گونه‌ای فراهم می‌کند که اختلالی در عملکرد سخت افزار کامپیوتری واقع در مراکز داده (دیتاسنترها) ایجاد نشود.

از نظر افزونگی، Tier III دسترسی N + 1 را ارائه می‌دهد. هرگونه فعالیت غیرقابل برنامه ریزی از قبیل خطاهای عملیاتی یا خرابی‌های خود به خود در مؤلفه‌های زیرساختی می‌تواند باعث قطع برق شود. به عبارت دیگر، Tier III تحمل کامل در برابر خطا ندارد. یک مرکز داده (دیتاسنتر) تیئر 4 (Tier IV) قابلیت خطاپذیری کامل دارد و امکان انجام هرگونه فعالیت غیرقابل برنامه ریزی را بدون توقف در عملیات فراهم می‌کند. تجهیزات Tier IV هیچ نقطه‌ ضعفی ندارند.

طراحی Tier IV به زیرساختی دو برابر طراحی Tier III نیاز دارد. باید توجه داشت که مشخصات مرکز داده هر دو گروه Tier III و Tier IV به تجهیزات IT جهت داشتن ورودی دوگانه برق نیاز دارند تا امکان تعمیر و نگهداری قطعات توزیع برق بین UPS و تجهیزات IT را فراهم کنند.

به طور کلی می‌توان گفت تیئرهای مراکز داده سیستمی است که برای توصیف انواع خاص زیرساخت‌های مرکز داده (دیتاسنتر) به روشی سازگار استفاده می شود. Tier 1 ساده‌ترین زیرساخت و Tier 4 پیچیده ترین زیرساخت است و بیشترین اجزای افزونگی را دارد. هر tier شامل اجزای مورد نیاز کلیه tierهای قبل آن است.

 

امتیاز شما به این مطلب