نحوه کابل کشی زیر زمینی با دستگاه حفاری هدایت شونده | بخش اول

لوله‌هایی مانند لوله آب، فاضلاب، فیبر برق و گاز می‌توانند درتقاطع های شلوغ و پرتردد، بدون ایجاد اختلال در ترافیک نصب شوند 

یک منطقه کوچک برای استقرار تجهیزات حفاری مورد نیاز است. این منطقه می‌تواند از نظر موقعیت استراتژیک به دور از ازدحام و فعالیت‌های تجاری باشد. پیش از آنکه حفاری هدایت شده آغاز شود. کارکنان تیم حفاری مسیر اولیه را به منظور جلوگیری از برخورد با انسداد های گوناگون از جمله موانع زیر زمینی، مشخص می کنند. هنگامی که مسیر کابل یا جاده ها، خطوط راه آهن و… تقاطع دارد، کابل باید از میان لوله عبور داده شود. محل لوله های کابل باید به نحوی انتخاب گردد که در عمل تحت تأثیر حداقل تداخل از کارهای دیگر قرار گیرد. لذا قوانین حریمها در هر مورد باید رعایت شود. باید توجه نمود که لوله بر روی خاک های ناپایدار قرار نگیرد و دقت گردد تا لبه های تیز لوله به کابل آسیب وارد نکند. باید در محل ورود و خروج کابل از لوله از ورود سنگ و مواد اضافی دیگر به آن جلوگیری شود.

 

 

امتیاز شما به این مطلب