تگ RFID چیست ؟

تگ RFID، از یک آنتن و یک مدار کوچک واحد تشکیل شده، و شامل گیرنده‌یِ رادیویی و حافظه‌ی دیجیتالی، و همچنین یک شماره سریال منحصر به فرد مربوط به قطعه‌ی برچسب خورده است. شی‌ء برچسب خورده ممکن است یک شخص، یک حیوان، یک پالت، قطعه‌ی الکترونیکی یا دیگر اشیاء فیزیکی باشد. تگ خوان، نیز دارای یک فرستنده و گیرنده رادیویی و همچنین یک کنترل گر است که امواج و سیگنال‌های رادیویی را در یک کامپیوتر تفسیر می‌کند. با انتقال امواج رادیویی و تفسیر سیگنال‌های برگشتی، تگ خوان می‌تواند اطلاعات ذخیره شده بر روی برچسب را بازیابی کند. سپس این اطلاعات به یک پایگاه داده بر روی کامپیوتر برای اقدامات بعدی انتقال داده می‌شوند.

 

امتیاز شما به این مطلب