اطلاعات تماس

نشانی

تهـران، خیابان ولی‌عصر، نرسـیده به‌میـدان ولی‌عصر، روبه‌روی وزارت دادگستری، خیابان ولدی، مجتمع اداری و تجاری ولی‌عصر، برج شمالی، طبقه چهارم، واحد ۲۴

فکس

۰۲۱۸۸۹۴۳۴۲۴ – داخلی ۱۰۹

شماره تماس

۰۲۱-۸۸۹۴۳۴۲۴ (۱۰خط)

ارتباط با بخش فـــــــــروش شماره ۱

ارتباط با بخش فنی و مهندسی شماره ۲

ارتباط با بخش مـــــــــالـی شماره ۳

ارتباط با بخش مـدیــــریـت شماره ۴

ارتباط با بخش بــــازاریــابی شماره ۵

ارتباط با بخش بــــازرگــانـی شماره ۶

نشان‌یاب